728 x 90

Διάρκειας τριών ετών οι νέες άδειες φύτευσης αμπέλου

Διάρκειας τριών ετών οι νέες άδειες φύτευσης αμπέλου

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

adia_fyteysis

1

Ο
ι άδειες φύτευσης οινάμπελων από μετατροπή δικαιωμάτων χρησιμοποιούνται μόνο από τον δικαιούχο και δεν μεταβιβάζονται ενώ θα έχουν διάρκεια τρία έτη, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πάνω στο οποίο θα στηρίζεται η διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού από το 2016.

Σε σχετικό δελτίο τύπου του υπουργείου αναφέρεται ότι για το έτος 2016 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας, σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτευμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2015.

Πιο αναλυτικά με την υπουργική απόφαση (αριθμ. Πρωτ 1011/21054). καθορίζονται τα εξής:

 

[checklist]

  • α) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών αναφύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.
  • β) η διαδικασία ελέγχου και η υποβολή κυρώσεων των μη εγκεκριμένων αμπελοφυτεύσεων.
  • γ)   οι εκτάσεις που εξαιρούνται από το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων.
  • δ) η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης συγκομιδής και η τήρηση του αμπελουργικού μητρώου.
  • ε) η υποχρέωση ταξινόμησης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
  • ζ) Τους κανονισμούς βάσει των οποίων θα γίνονται οι αιτήσεις

[/checklist]

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 4

Άδειες αναφύτευσης

1) Άδειες αναφύτευσης είναι οι άδειες φύτευσης αμπελώνων σε έκταση ισοδύναμη, από άποψη καθαρής καλλιέργειας, προς την έκταση που εκριζώθηκε και χορηγείται σε παραγωγούς που έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2016.

2) Οι άδειες αναφύτευσης του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται στην ίδια εκμετάλλευση στην οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση και δεν μεταβιβάζονται.

3) Η διάρκεια ισχύος τους είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία χορήγησής τους.

4) Οι αιτήσεις για χορήγηση αδειών αναφύτευσης μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος της δεύτερης αμπελοοινικής περιόδου που έπεται αυτής κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση. Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω προθεσμιών δεν χορηγείται άδεια αναφύτευσης.

5) Δεν χορηγούνται άδειες αναφύτευσης αμπελώνων, στις περιπτώσεις εκρίζωσης μη εγκεκριμένων φυτεύσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.

6) Οι άδειες αναφύτευσης εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους εκπίπτουν.

7) Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια αναφύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της έκτασης εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών (3) ετών, τότε υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη εκτός και αν γίνει αποδεκτή ένστασή του για λόγους ανωτέρας βίας.

 

Άρθρο 5

Διαδικασία χορήγησης άδειας αναφύτευσης

1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να προβεί σε εκρίζωση αμπελώνα, για την απόκτηση άδειας αναφύτευσης, υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας στην οποία ανήκει το αμπελοτεμάχιο, σχετική αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 1, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους.

2) Η ανωτέρω αίτηση ελέγχεται διοικητικά και στη συνέχεια εξετάζεται με επιτόπιο έλεγχο παρουσία του αιτούντα ή εκπροσώπου του, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.

Ως ημέρα υποβολής νοείται η ημέρα πρωτοκόλλησης της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία.

Μετά την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου συντάσσονται σχετικά πρακτικά ελέγχου σύμφωνα με τα Υποδείγματα 3 «Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου» και 3α «Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας» για κάθε ένα από τα προς έλεγχο αγροτεμάχια προκειμένου να είναι δυνατή η εισαγωγή των ευρημάτων του επιτόπιου ελέγχου στο Αμπελουργικό Μητρώο.

3) Ο αιτών μετά τον επιτόπιο έλεγχο προβαίνει στην εκρίζωση του αμπελώνα χωρίς άλλη ειδοποίηση και ακολούθως ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία.

4) Ωστόσο αιτήσεις για χορήγηση άδειας αναφύτευσης μπορούν να υποβληθούν και μετά την πραγματοποίηση της εκρίζωσης, σύμφωνα με την παραγράφου 4 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ θα πρέπει να προβεί σε διοικητικό έλεγχο όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη του αμπελώνα μέχρι και δύο αμπελοοινικές περιόδους πριν την ημερομηνία της αίτησης. Ο διοικητικός έλεγχος αφορά την εγγραφή του αμπελοτεμαχίου στο αμπελουργικό μητρώο και τις δηλώσεις συγκομιδής του εν λόγω αμπελοτεμαχίου που θα πρέπει να έχει υποβάλλει ο παραγωγός.

5) Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής /Αγροτικής Οικονομίας μετά από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνει την εκρίζωση, συντάσσει το σχετικό πρακτικό επιτόπιου ελέγχου σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 και ακολούθως χορηγεί στον αιτούντα άδεια αναφύτευσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2.

Η διαδικασία χορήγησης άδειας αναφύτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το χρονικό διάστημα των τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Όλες οι μεταβολές καταγράφονται υποχρεωτικά στο Αμπελουργικό Μητρώο.

6) Οι άδειες αναφύτευσης που χορηγούνται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής /Αγροτικής Οικονομίας, καταγράφονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά με τη μορφή του Υποδείγματος 4 μετά το τέλος κάθε αμπελουργικής περιόδου (31 Ιουλίου) και όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας– Τμήμα Αμπέλου & Ελαίας.

 

Νέα σε εικόνες


Ελλάδα

Αγροτικά