728 x 90

Σε εξέλιξη η ανάπλαση των πεζοδρομίων στο κέντρο της Ελευθερούπολης

Σε εξέλιξη η ανάπλαση των πεζοδρομίων στο κέντρο της Ελευθερούπολης

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου θα ανέλθει στο
ποσό των 600.000 ευρώ

Ξεκίνησε το έργο της ανάπλασης των πεζοδρομίων στο κέντρο της Ελευθερούπολης. Πιο
συγκριμένα η περιοχή παρέμβασης είναι η οδός Φρίξου Παπαχρηστίδη, από το ύψος της
πιάτσας Ταξί έως το ύψος της Εθνικής Τράπεζας, η περιοχή που σήμερα λαμβάνει χώρα η
Λαϊκή Αγορά της Πόλης από το ύψος της οδού Ιουστινιανού έως το ύψος της πίσω όψης της
Εθνικής Τράπεζας και ως την οδό Εγνατίας, χωρίς αυτήν και επίσης οι δύο οδοί που
συνδέουν την Οδό Φρίξου Παπαχρηστίδη με τον χώρο της Λαϊκής Αγοράς, δηλαδή η οδός
Ιουστινιανού και η πάροδος της οδού Φρίξου Παπαχρηστίδη, στο ύψος του παλιού
μεγάρου του ΟΤΕ, πριν την Εθνική Τράπεζα.
Αναλυτικότερα, προβλέπονται οι κάτωθι παρεμβάσεις ανά σημείο:
•Στην περιοχή παρέμβασης που αφορά στην οδό Φρίξου Παπαχρηστίδη (ως
οριοθετείται ανωτέρω) προβλέπεται να γίνουν αντικαταστάσεις σωμάτων και
επιστρώσεων των πεζοδρομίων (καθαίρεση των παλαιών και κατασκευή νέων) στις
αυτές θέσεις και στα υφιστάμενα συνολικά πλάτη μετά φυτεύσεων με μικρά
καλλωπιστικά δένδρα. Για την ακρίβεια θα κατασκευαστούν εκ νέου τα πεζοδρόμια με τις
επιστρώσεις τους (με κομμένη πλάκα σχιστόλιθου και την απαραίτητη ζώνη όδευσης
τυφλών με έγχρωμη τσιμεντόπλακα) με ισομερισμό του αθροίσματος του παλαιού τους
πλάτους στις δύο πλευρές της οδού Φρ. Παπαχρηστίδη, ώστε να διατηρηθεί αναλλοίωτο
το πλάτος και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τις οδού, στην οποία επίσης προβλέπεται
να φρεζαριστεί ο υφιστάμενος ασφαλτοτάπητας, που είναι φθαρμένος, σε βάθος 4-6εκ.
ώστε να επισκευαστεί με διάστρωση νέου.
Στην δε πιάτσα των ταξί διαμορφώνεται και επιπλέον νησίδα πεζοδρομίου, στην οποία θα
γίνουν και φυτεύσεις (καθώς υπάρχει περιθώριο λόγω τοπικής διαπλάτυνσης εκεί του
οδοστρώματος) για την καλύτερη οριοθέτηση της εν λόγω πιάτσας και γίνεται επίστρωση
μικρής επιφάνειας με πέτρινους κύβους πρέσας έως την άκρη του οριοθετούμενου
υφιστάμενου πλάτους της Φρ. Παπαχρηστίδη.
Τονίζεται ότι από τις ανωτέρω παρεμβάσεις δεν θα επηρεαστούν τα γεωμετρικά και τεχνικά
χαρακτηριστικά (μήκος & πλάτος) του δρόμου, καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες
εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης της οδού.
Τέλος προβλέπονται να αντικατασταθούν στις αυτές θέσεις οι φθαρμένοι φωτοϊστοί
της περιοχής με νέους της αυτής μορφής (για την επίτευξη γενικότερης ομοιομορφίας)
και αντικατάσταση των κεφαλών των φωτιστικών σωμάτων των ιστών με νέες τύπου
LED, όμοιες με τις υφιστάμενες επί της Φρ. Παπαχρηστίδη.
Η Παρέμβαση για την στοχευμένη και εντοπισμένη κατά περίπτωση αντικατάσταση ιστών
ή/και κεφαλών φωτιστικών σωμάτων θα επεκταθεί και στην ευρύτερη γειτονική περιοχή
μέχρι και την πλατεία του Αγίου Νικολάου, ώστε να επιτευχθεί αισθητικά γενικότερη

ομοιομορφία στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού της περιοχής της ανάπλασης και της
λειτουργικής επέκτασης μέχρι την περιοχή του Αγ. Νικολάου.
•Στην Περιοχή όπου λαμβάνει χώρα η Λαϊκή Αγοράς τη Πόλης (ως οριοθετείται ανωτέρω),
θα γίνει φρεζάρισμα της υφιστάμενης ασφαλτικής στρώσης, θα δημιουργηθεί ένας μικρός
χώρος πρασίνου (γρασίδι) οριοθετημένος με κράσπεδα, και στην ευρύτερη περιοχή
παρέμβασης θα διαστρωθεί συμβατικό χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, που θα αποτελέσει την
επιφάνεια του νέου διαμορφωμένου χώρου αναψυχής – πλατείας.
Επί αυτής της επιφάνειας και ανά 10 μέτρα περίπου θα δημιουργηθούν έγχρωμες
καμπύλες ζώνες πλάτους περίπου 30 εκ. με εποξειδική ή άλλη κατάλληλη βαφή χρώματος
μπλέ και κυματιστού σχεδίου, ώστε ο χώρος να προσομοιώνει μακροσκοπικά την κίνηση
και την ροή του νερού, το οποίο θεωρείται ότι συνδέεται ιστορικά με τον χαρακτήρα και
την “ψυχή” της Πόλης.
Ο διαμορφούμενος χώρος, θα οριοθετείται με χαμηλό τοίχο σκυροδέματος επιχρισμένο και
επενδεδυμένο με ψηφίδες, αρχιτεκτονικά και εικονολογικά επηρεασμένος από
ανάλογες συνθέσεις του πάρκου Guell στην Βαρκελώνη, ώστε να προσδίδεται ένας
ιδιαίτερος και μοναδικός χαρακτήρας στον νέο διαμορφούμενο χώρο.
•Στην οδό Ιουστινιανού (από την Φρ. Παπαχρηστίδη έως την περιοχή της Λαϊκής Αγοράς),
προβλέπονται να γίνουν αποξηλώσεις των υφιστάμενων επιστρώσεων των
πεζοδρομίων εκατέρωθεν των πλευρών της οδού και εκ νέου επίστρωση με κομμένες
πλάκες σχιστόλιθου και την απαραίτητη δημιουργία όδευσης τυφλών με έγχρωμη
τσιμεντόπλακα. Επίσης προβλέπεται να γίνει επισκευή του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα της
οδού με φρεζάρισμα του παλιού και διάστρωση νέου, χωρίς αλλαγή των τεχνικών και
γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού (όπως δηλαδή και στην Φρ. Παπαχρηστίδη)
•Στην πάροδο της Φρ. Παπαχρηστίδη (στο ύψος του παλιού μεγάρου του ΟΤΕ, από την Φρ.
Παπαχρηστίδη έως την περιοχή της Λαϊκής Αγοράς), προβλέπονται ομοίως να γίνουν
αποξηλώσεις των υφιστάμενων επιστρώσεων των πεζοδρομίων εκατέρωθεν των πλευρών
της οδού και εκ νέου επίστρωση με κομμένες πλάκες σχιστόλιθου και την
απαραίτητη δημιουργία όδευσης τυφλών με έγχρωμη τσιμεντόπλακα.
Επίσης προβλέπεται να γίνει επισκευή του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα της οδού με
φρεζάρισμα του παλιού και διάστρωση νέου, χωρίς αλλαγή των τεχνικών και γεωμετρικών
χαρακτηριστικών της οδού (όπως δηλαδή και στην Φρ. Παπαχρηστίδη)
Aπό τις ανωτέρω περιγραφόμενες προτεινόμενες επεμβάσεις εξαιρούνται τα τμήματα των
πεζοδρομίων επί της οδού Φρ. Παπαχρηστίδη και επί της Ιουστινιανού, που αποτελούν τα
όρια του «ιστορικού τόπου» της Ελευθερούπολης.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου θα ανέλθει στο
ποσό των 600.000 ευρώ.

Νέα σε εικόνες


Ελλάδα

Αγροτικά