728 x 90

Σάββας Μιχαηλίδης : Στην Κεραμωτή περιμένουν τα έργα.. και εδώ οι διοικούντες και μη πανηγυρίζουν !

Σάββας Μιχαηλίδης : Στην Κεραμωτή περιμένουν τα έργα.. και εδώ οι διοικούντες και μη  πανηγυρίζουν !

Έντονη κριτική στη δημοτική αρχή Νέστου εξαπολύει ο τ. δήμαρχος Νέστουv

Έντονη κριτική στη δημοτική αρχή Νέστου εξαπολύει με δελτίο Τύπου ο επικεφαλής της

μείζον9ος αντιπολίτευσης, τ. δήμαρχος Νέστου κ.Σάββας Μιχαηλίδης , με αφορμή το έργο

της αποπεράτωσης του αποχετευτικού συστήματος της Κεραμωτής. Το δελτίο Τύπου

αναφέρει τα εξής:

« ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΟΥ »

Η Εμμονή του κ. Τσομπανόπουλου να παρουσιάσει το πρόβλημα που ο ίδιος δημιούργησε

στην Κεραμωτή ως ‘’Οριστικά λυμένο ’’ αποτελεί πολιτικό ατόπημα όπως και η προσπάθεια

παραπληροφόρησης προς τους δημότες, δημιουργεί συνειρμούς που μας προβληματίζουν.

Η Μεταφορά του έργου από την μια προγραμματική περίοδο 2007- 2013 που αφορούσε η

αρχική συμφωνία χρηματοδότησής του στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 ως έργο

γέφυρα η ( facing ) αποτελεί μία διαδικαστική πράξη που επαναλαμβάνεται σε όλα τα

κοινοτικά πλαίσια στήριξης που πήρε μέχρι σήμερα η Xώρα από το 1985 και μετά.

Περιλαμβάνει δε όλα τα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα σε όλη την

Επικράτεια και αριθμούν μερικές δεκάδες, όσο δε για την υπογραφή της μεταφοράς ήταν

βέβαιο ότι θα γίνει ( όπως και έγινε ) σε όλα τα έργα. ΟΙ ανακοινώσεις εκατέρωθεν για ΤΟ

ποιος μεσολάβησε ( ο κ. Αμπεριάδης με τον βουλευτή ή ο ίδιος με τον Υπουργό ) όπως

αναφέρουν τα δελτία τύπου που εξέδωσαν εκατέρωθεν παραβιάζουν ανοικτές θύρες

καθώς μαλώνουν για το αυτονόητο.

Το « ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΟΥ » την πατρότητα του οποίου διεκδικούν οι κ.

Τσομπανόπουλος και συνεργάτες φέρνει στην μνήμη εκτός από ‘’μειδίαμα’’ την εποχή

‘’ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΥ’’ διότι δεν μπήκαν τα χρήματα στο λογαριασμό του έργου ώστε να

ξεκινήσει να είναι ορατή με χρονοδιάγραμμα η λύση στο πρόβλημα.

Το ζήτημα που δημιούργησε η δημοτική αρχή με πρόσχημα την ημερήσια

αποζημίωση(4.000 €) που απαιτούσε η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία ΙΝΤRAKAT A.E.

(όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο), αλλά και η

διαβεβαίωση των υπηρεσιών του Υπουργείου ότι η πληρωμή των οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

προς την εταιρεία περίπου 1,5 εκ.€ θα ‘’καθυστερούσε τουλάχιστον τρείς μήνες’’ όπως μας

είπε όχι μόνο δεν έλυσε, αλλά αντιθέτως έβαλε το έργο σε περιπέτειες διότι:

α) Η μεταφορά του έργου στην προγραμματική 2014-2020 δεν επιλύει απολύτως τίποτε εάν

δεν συνοδεύεται από την Υπουργική απόφαση μεταφοράς των πιστώσεων( χρημάτων )

στον λογαριασμό πληρωμών του έργου ώστε να εξοφληθούν όλοι οι λογαριασμοί που έχει

υποβάλει στην Δ.Ε.Υ.Α.Ν. η εταιρεία και παραμένουν απλήρωτοι.

β) ΤΟ έργο σήμερα δεν είναι ούτε στην Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ούτε στην εταιρεία μέχρι να γίνει η κλίση

για διάλυση της εργολαβίας από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και δεν μπορεί κατά τον

νόμο να παρέμβει κανείς ( έτσι δεν ρίχνουν την άσφαλτο και ταλαιπωρούν τον κόσμο).

γ) ΌΤΑΝ θα υπογραφεί η μεταφορά των χρημάτων και πληρωθεί η εταιρεία, κατόπιν και

αφού αποζημιωθεί (ΝΟΜΙΜΩΣ ) για την κάθε ημέρα που την υποχρεώσαμε να περιμένει

ακινητοποιώντας μηχανήματα και εγκλωβίζοντας το στελεχιακό της προσωπικό, πιθανόν

αδικαιολόγητα,( ίσως με περισσότερα από όσα αρχικά ζητούσε και δικαίως), τότε θα τους

παρακαλέσουμε και όχι άδικα να συνεχίσουν το έργο. Διότι σε αντίθετη περίπτωση οι

διαδικασίες διάλυσης της σύμβασης από τις οποίες θα προκύψουν εάν προκύψουν

υπόλοιπα, από την αρχική χρηματοδότηση που να επαρκούν, ώστε να συνεχιστή,

προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, θα φέρουν καθυστέρηση και αναστάτωση στην

Κεραμωτή που περιμένει το καλοκαίρι και διεκδικεί μέρος από την τουριστική πίτα της

Περιφέρειας μας.

Στο ερώτημα ποιος θα πληρώσει την ζημιά των επαγγελματιών από τους πειραματισμούς

του κ. Τσομπανόπουλου και των συνεργατών του δεν υπάρχει απάντηση. Η προτεραιότητα

του ήταν οι δεκαήμερες πληρωμένες διακοπές στον ΚΑΝΑΔΑ και σειρά έχει το εβδομαδιαίο

τουρνέ διακοπών στην ΚΥΠΡΟ μετά από πρόσκληση του επιτίμου προέδρου των

τραπεζοϋπαλλήλων, που μας φέρνουν στην μνήμη τους στοίχους γνωστού Λαϊκού

τραγουδιού: «ΠΡΟΒΑΤΑ ΞΥΠΝΑΤΕ».

Στην λογική της διοίκησης του δήμου το θέμα φαντάζει πολύ απλό: Υπογράφει ο Υπουργός,

πληρώνεται η ανάδοχος εταιρεία, ανακαλούμε την απόφαση ΛΥΣΗΣ της σύμβασης,

επιστρέφει ο’’ εργολάβος’ ’και συνεχίζει το έργο αφού κλείσει τις τομές στους δρόμους και

όλα αυτά σε 10 με 15 το πολύ 20 ημέρες όπως ανακοίνωσε στην συγκέντρωση που έγινε

στο δημοτικό κατάστημα στις 21-04- 2017,και ενώ στην Κεραμωτή περιμένουν αυτοί

πανηγυρίζουν με δελτία τύπου.

Δυστυχώς όπως φαίνετε δεν γνωρίζουν ή δεν κατανοούν ότι άλλο είναι η μεταφορά του

έργου άλλο η υπογραφή μεταφοράς πιστώσεων στον λογαριασμό, άλλο είναι οι απαιτήσεις

λόγω καθυστερήσεων πληρωμής, άλλο η αξίωση ημερήσιων αποζημιώσεων λόγο

‘’αδράνειας’’ του έργου με υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και τέλος από πού προκύπτει η

βεβαιότητα ότι η ανάδοχος εταιρεία θα δεχθεί να επιστρέψει στο έργο μετά την εκ των

πραγμάτων προκύπτουσα πράξη της διοίκησης, που αποτελεί ίσως και δυσφήμηση? Στην

αντίθετη περίπτωση την οποία απευχόμαστε, τι γίνεται?

Οι διαδικασίες νέας δημοπρασίας απαιτούν χρόνο καθώς πρέπει να γίνει : Νέα μελέτη

αποτύπωσης του υπολειπόμενου για την ολοκλήρωση έργου, υπογραφή συμφώνου

αποδοχής όρων δηλαδή απόφαση ένταξης του νέου έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης

εάν υπάρχει ανοικτό, προκήρυξη νέας δημοπρασίας, σύσταση επιτροπής διαγωνισμού,

έγκριση τεχνικών προσφορών έγκριση οικονομικών προσφορών, αποστολή στο ελεγκτικό

συνέδριο όλου του φακέλου για έγκριση νομιμότητας των ενεργειών της διοίκησης, τυχόν

ολοκλήρωση από διαδικασίες ενστάσεων, εντολή της εποπτεύουσας υπηρεσίας για

υπογραφή της σύμβασης με τον ή την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία, υπογραφή της

σύμβασης και εγκατάσταση του εργολάβου προς ολοκλήρωση του έργου στο

χρονοδιάγραμμα που προβλέπει ο νόμος.

Να επαναληφθούν δηλαδή όλα αυτά που έγιναν στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου

από την 20-08- 2011 όταν υπογράψαμε το σύμφωνο αποδοχής όρων διασφαλίζοντας την

χρηματοδότηση και να ακολουθηθούν ξανά όλες οι νόμιμες υποχρεωτικά διαδικασίες που

ολοκληρώθηκαν τον ΑΠΡΊΛΙΟ ΤΟΥ 2015 με την υπογραφή της σύμβασης σε βάρος των

κατοίκων της ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΓΙΑΤΙ?

Επειδή ο κ. Τσομπανόπουλος φοβήθηκε την δήθεν επαπειλούμενη αποζημίωση θετικών

ζημιών των 360.000 € χιλιάδων Ευρώ που αξίωνε η ανάδοχος εταιρεία?

ΤΟ γεγονός ότι ένα τέτοιο έργο είναι αναγκαία συνθήκη για να αξιώσουμε ποιοτικό

Τουρισμό, να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας ώστε να είμαστε

ανταγωνιστές όλων των υπολοίπων προορισμών στην Περιφέρεια μας είναι αμελητέο?.

ΤΟ ότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα σήμερα, αύριο οι δημότες θα πρέπει να το πληρώνουν

κάθε χρόνο καθώς δεν είναι τόσο εύκολο να δρομολογήσεις την υλοποίηση τέτοιων έργων

σήμερα επίσης είναι κατανοητό από όλους.

ΤΟ ότι μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή όχι δεν κατασκεύασε ΈΝΑ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟ αλλά ούτε

σε επίπεδο ολοκληρωμένης μελέτης δεν έφερε με πρόταση χρηματοδότησης κανένα πλην

της ‘’εξειδίκευσης ‘’ στην κατασκευή ‘’Μνημείων’’ των έξη χιλιάδων (6.000 € ) έπρεπε να

τον προβληματίσει και να τον κάνει περισσότερο προσεκτικό ιδιαίτερα σε αυτά τα έργα που

θα κρίνουν το οικονομικό μέλλον πολλών συμπολιτών μας γιατί τα ‘’ΠΕΙΣΜΑΤΑ’’ και οι

‘’ΤΣΑΧΠΙΝΙΕΣ’’ δεν χωρούν στα ΔΗΜΟΣΙΑ και ΚΟΙΝΑ.

Νέα σε εικόνες


Ελλάδα

Αγροτικά