728 x 90

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στον ΕΛΓΑ

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στον ΕΛΓΑ

Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Οργανισμού

Ο ΕΛΓΑ θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού 200 ατόμων και

συγκεκριμένα 170 ατόμων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και 30 ατόμων του κλάδου ΠΕ

Κτηνιάτρων στα Υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.

2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3/19-1- 2017 εγκριτικής απόφασης του

Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών

αναγκών του ΕΛΓΑ που προέκυψαν λόγω των εκτεταμένων ζημιών από τους πρόσφατους

ισχυρούς παγετούς και λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας με διάρκεια

απασχόλησης έως 8 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα

ΕΛΓΑ και στην Κεντρική Διοίκηση/Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι τις 27-

1-2017, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα) :

α) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,

β) τίτλο σπουδών,

γ) Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου /Κτηνιάτρου ή

Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ΄Εναρξης Άσκησης Επαγγέλματος

Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου/Κτηνιάτρου

δ) πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα

i)επεξεργασίας κειμένων

ii)υπολογιστικών φύλλων και

iii) υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και 3 υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, υποδείγματα

των οποίων θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα (www.elga.gr, στη διαδρομή

Διαγωνισμοί – Προσλήψεις Προσωπικού) και τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ Επισημαίνεται ότι οι

προσλαμβανόμενοι θα είναι στη διάθεση του Οργανισμού , ο οποίος θα καθορίζει κάθε

φορά με απόφασή του το Περιφερειακό Υποκατάστημα στη γεωγραφική δικαιοδοσία του

οποίου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι

απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες, με έδρα την έδρα του Περιφερειακού

Υποκαταστήματος.

Νέα σε εικόνες


Ελλάδα

Αγροτικά