728 x 90

Με επιτυχία διεξήχθη το Διεθνές Χριστιανοπαιδαγωγικό Συνέδριο

Με επιτυχία διεξήχθη το Διεθνές Χριστιανοπαιδαγωγικό Συνέδριο

Διοργανωτής η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου

Με επιτυχία διεξήχθη το Σάββατο και την Κυριακή 01 και 02 Ιουλίου 2017 το Διεθνές

Χριστιανοπαιδαγωγικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως

και Θάσου με θέμα: «Το Μάθημα των Θρησκευτικών και Θεολογία στην Ευρώπη του

Σήμερα: Ιδιωτική Επιλογή ή Ζήτημα Παιδείας των Πολιτών». Η διοργάνωση του συνεδρίου,

το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», αποτέλεσε

πρωτοβουλία και έμπνευση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη της τοπικής Εκκλησίας κ.κ.

Προκοπίου.

Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν εισηγήσεις

σχετικά με τη θέση και τον ρόλο του Μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία της

Ευρώπης σήμερα. Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι εργασίες του συνεδρίου

συνοψίζονται στα ακόλουθα:

α. Το Μάθημα των Θρησκευτικών έχει μία ιδιαίτερη θέση μέσα στον κανόνα των σχολικών

μαθημάτων, καθότι θέτει προβληματισμούς σχετικά με ζητήματα υπαρξιακής σημασίας,

όπως το νόημα της ζωής του ανθρώπου, τα ηθικά κριτήρια των πράξεών του αλλά και η

σχέση με τον Θεό.

β. Το Μάθημα των Θρησκευτικών είναι κατά πρώτο λόγο ένα μάθημα, δηλ. ακολουθεί τους

κανόνες της παιδαγωγικής διαδικασίας που ισχύουν για όλα τα μαθήματα του σχολείου. Ως

εκ τούτου, δεν ταυτίζεται με το έργο της Κατήχησης, δηλ. δεν αποσκοπεί στο να εντάξει

τους νέους ανθρώπους στους κόλπους μίας συγκεκριμένης θρησκευτικής κοινότητας.

γ. Το Μάθημα των Θρησκευτικών είναι μάθημα που θέτει ως αντικείμενο προβληματισμού

και συζήτησης το νόημα της ανθρώπινης ζωής αλλά και την προοπτική της αναζήτησης του

Θεού, δεν μπορεί παρά να συνδέεται με τον πολιτισμό, την ιστορία και τους πνευματικούς

προσανατολισμούς του τόπου όπου αυτό διδάσκεται. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι το

Μάθημα των Θρησκευτικών θα πρέπει να έχει σαφείς θέσεις, προσανατολισμούς και

ερμηνευτική θεώρηση μέσα από την οποία βλέπει τα πράγματα• θα πρέπει να έχει τη

δυνατότητα να εμπνεύσει τους μαθητές, να παρουσιάζει μία πρόταση ζωής, με την οποίαν

οι μαθητές καλούνται να διαλεχθούν, και να οικοδομήσουν με κριτική σκέψη και

τεκμηριωμένα μία άποψη γι’ αυτήν.

δ. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, το Μάθημα των Θρησκευτικών στην Ελλάδα δεν μπορεί

παρά να έχει ως κέντρο αναφοράς του και ως κατεξοχήν ερμηνευτικό εργαλείο ανάγνωσης

της πραγματικότητας την Ορθόδοξη παράδοση και ζωή. Και αυτό υπογραμμίζεται από το

γεγονός, ότι οι διδάσκοντες του εν λόγω μαθήματος είναι απόφοιτοι των Θεολογικών

Σχολών της χώρας.

ε. Βέβαια, λόγω των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων, το Μάθημα των Θρησκευτικών

οφείλει να προσφέρει στους μαθητές όλα εκείνα τα απαραίτητα παιδαγωγικά εφόδια, ώστε

να αναπτύξουν την ικανότητα διαλόγου με το διαφορετικό, όπως και τον σεβασμό και την

αποδοχή της ετερότητας. Τούτο συνεπάγεται, ότι το Μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα

οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την ποικιλομορφία του θρησκευτικού φαινομένου, δηλ. να

εξετάζει διαφορετικές θρησκείες. Η παιδαγωγική αυτή διαδικασία όμως δεν μπορεί να

πραγματώνεται στο πλαίσιο μίας πανοραμικής έκθεσης των θρησκειών, αλλά πάντοτε με τη

βοήθεια ενός ορίζοντα προσανατολισμού και ερμηνείας, η οποία συνδέεται με τον

πολιτισμό και τη ζωή του τόπου όπου το μάθημα διδάσκεται.

στ. Ένα θέμα εξαιρετικής σπουδαιότητας είναι και η οργάνωση και επιστημονική θεμελίωση

του έργου της Κατήχησης. Τούτο είναι έργο της Εκκλησίας, και δεν μπορεί να εξισώνεται με

τους σκοπούς του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Η οικοδόμηση της θρησκευτικής

ταυτότητας και η ένταξη στους κόλπους της Εκκλησίας, αποτελεί ζήτημα το οποίο

εντάσσεται στους σκοπούς της Κατήχησης• ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη

βήματα, μέχρι το κατηχητικό έργο της Εκκλησίας να θεμελιωθεί σε μία πιο στέρεη

επιστημονική και άρα διδακτικώς και παιδαγωγικώς αποτελεσματικότερη βάση. Προς την

κατεύθυνση αυτή εκφράσθηκε η επιθυμία των συνέδρων για την διοργάνωση μίας

μεταγενέστερης επιστημονικής συνάντησης με θέμα την οργάνωση του κατηχητικού έργου

της Εκκλησίας στην Ευρώπη.

Νέα σε εικόνες


Ελλάδα

Αγροτικά