728 x 90

Λήγει τη Δευτέρα η προθεσμία για το πρόγραμμα «Νέων Γεωργών»

Λήγει τη Δευτέρα η προθεσμία για το πρόγραμμα «Νέων Γεωργών»

Έως 30 Ιανουαρίου τα δικαιολογητικά

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου λήγει η τελευταία – όπως όλα δείχνουν – προθεσμία για την

οριστικοποίηση των αιτήσεων όσων έχουν ήδη εγγραφεί στο σύστημα (Πληροφοριακό

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) για το Μέτρο ενίσχυσης των Νέων Γεωργών. Από τις 17

Ιανουαρίου 2017 έως και τις 30 Ιανουαρίου, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να

υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο

υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης

κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο

υποβολής. Δηλαδή τα έντυπα δικαιολογητικά θα υποβληθούν αμέσως μετά την

ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Στη συνέχεια θα γίνει ο πρώτος έλεγχος από τις ΔΑΟΚ

και θα αποσταλούν στις Περιφέρειες, που πλέον είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του

Μέτρου.

Κάθε αντίτυπο του φακέλου υποψηφιότητας παραδίδεται στην οικεία ΔΑΟΚ μέσα σε

ξεχωριστό σκληρό κουτί με λάστιχο. Στην ράχη και στο μπροστινό μέρος του κουτιού

αναγράφεται η ένδειξη «Υπομέτρο 6.1», το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, η

Περιφερειακή Ενότητα, το ονοματεπώνυμο του συντάκτη μελετητή και η ένδειξη

πρωτότυπο ή αντίγραφο. Εντός του κουτιού, τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε

φάκελο με ελάσματα με τη σειρά που έχουν αριθμηθεί στο ΠΣΚΕ.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Μέτρα ΠΑΑ 2014-

2020–Υπομέτρο 6.1 έχουν αναρτηθεί εγκύκλιοι του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών

Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σχετικά με το χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων στον αγροτικό

τομέα επαγγελματιών αγροτών καθώς και σχετικές πληροφορίες. Επίσης, στον ίδιο

ιστότοπο έχουν αναρτηθεί οι τυπικές αποδόσεις των καλλιεργειών/εκτροφών ανά κωδικό

ΟΣΔΕ και ανά προτεραιότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και των

Περιφερειών.

Νέα σε εικόνες


Ελλάδα

Αγροτικά