728 x 90

Διοργανώθηκε η 2η Τεχνική Συνάντηση του έργου ESPY

Διοργανώθηκε η 2η Τεχνική Συνάντηση του έργου ESPY

Συμμετέχει η Περιφέρεια ΑΜ-Θ μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

τεχνικη συναντηση

1

Σ
τo πλαίσιο του Έργου ‘Experimentation on Social Policy for Youth / Πειραματική Κοινωνική Πολιτική για τους Νέους’ ακρωνύμιο ESPY’ (ESPY), στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΠΤΑ), διοργανώθηκε την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016, η 2η Τεχνική Συνάντηση του Έργου, στην οποία  συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων που ασχολούνται με την Απασχόληση, την Εκπαίδευση και την Κοινωνική Πολιτική.

Γενικός στόχος του έργου ESPY είναι η ανάπτυξη, δοκιμή, διάχυση και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων δράσεων αναφορικά με την απασχολησιμότητα των νέων, με στόχο τον περιορισμό της ανεργίας και του αποκλεισμού, με έμφαση σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε αγροτικές, απομακρυσμένες και υποβαθμισμένες περιοχές.

Τη έναρξη των εργασιών πραγματοποίησε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής, Πρόνοιας, ΑμΕΑ και Δημόσιας Υγείας κ. Γεωργιτσόπουλος, ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Προέδρου του ΠΤΑ κ. Γεώργιο Παυλίδη. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Γεωργιάδης καθώς και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (AEBR) κ. Heinz Lambertz.

Η εν λόγω Συνάντηση, που έλαβε χώρα στο Επιμελητήριο της Δράμας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθότι προσέλκυσε το ενδιαφέρον εκπροσώπων στρατηγικών φορέων που σχετίζονται με τους ερευνώμενους τομείς και αποτέλεσε σημαντικό βήμα διαλόγου, ούτως ώστε να αναδειχθούν προβληματισμοί, προτάσεις και  προοπτικές συνεργασίας αναφορικά με την εξέλιξη του Έργου και την βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του.

Παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σε θέματα σχετικά με το Έργο και τις επιμέρους δράσεις του στην Περιφέρεια ΑΜΘ, το “Πείραμα της Μάλαγα” το οποίο διεξάγεται στην περιοχή του επικεφαλής εταίρου του Έργου, ζητήματα που αφορούν τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, καθώς τα αποτελέσματα των ερευνητικών δράσεων του Έργου, τα οποία αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σχετικά με την σχολική διαρροή και την ανεργία των νέων ηλικίας 15-25 και συνιστούν τον οδηγό ‘Συστάσεις για πρωτοβουλίες που αφορούν Ευκαιρίες για τη Νεολαία’, κύριο παραδοτέο του έργου για την Περιφέρεια.

Κατά τη διάρκεια της Τεχνικής Συνάντησης, ειδική αναφορά πραγματοποιήθηκε για τα μέλη της υπό σύσταση Τοπικής Δημόσιας Επιτροπής (Local Public Committees) του Έργου, η οποία πρόκειται να έχει συμβουλευτικό ρόλο στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου ESPY και, κυρίως, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων, στοχευμένων δράσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, στους τομείς της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και του περιορισμού της σχολικής εγκατάλειψης.

Στα θετικά της Συνάντησης καταγράφεται συμφωνία των παρευρισκομένων για το καίριο ρόλο της  Τοπικής Επιτροπής, η οποία θα αποτελέσει ουσιαστικό αρωγό στην επιτυχή ολοκλήρωση του και στη διασφάλιση της ορθής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί.

Η συνέχεια θα δοθεί μέσω των επόμενων ενημερωτικών δράσεων, που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές χρονικό διάστημα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας, μπορείτε να επισκεφθείτε:

Το επίσημο site του έργου: http://www.espyproject.eu
Το Facebook group του έργου: http://www.facebook.com/groups/135602086798825/

Νέα σε εικόνες


Ελλάδα

Αγροτικά