728 x 90

Αναμένεται κύμα Ρώσων τουριστών

Αναμένεται κύμα Ρώσων τουριστών

Με «γεμάτες βαλίτσες» επέστρεψε από την Μόσχα ο Κώστας Αντωνιάδης

Με «γεμάτες βαλίτσες» επέστρεψε από τις δυο
σημαντικές διεθνείς τουριστικές εκθέσεις του
Βερολίνου και της Μόσχας, ο αντιπεριφερει-
άρχης Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, Κώστας Αντωνιάδης.
Με δηλώσεις του στο Kavala Web News, ο κ. Αντωνι-
άδης αναφέρθηκε αρχικά στην έκθεση ΜΙΤΤ της Μό-
σχας, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (15/3), ενώ
στη συνέχεια μίλησε για την ΙΤΒ Berlin, η οποία ολο-
κληρώθηκε στις 11 Μαρτίου. Το αποτύπωμα που άφη-
σαν και οι δυο εκθέσεις στην περιφέρεια Α.Μ.Θ., είναι
σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, ιδιαί-
τερα θετικό.
«Όλα δείχνουν ότι και το 2018,
οι Ρώσοι θα προτιμήσουν την περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης…»
«Η περιφέρειά μας προσδοκά τουριστικά οφέλη από
την Ρωσία, ειδικά μετά την αεροπορική σύνδεση που
έχουμε από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη προς
το αεροδρόμιο της Καβάλας. Στο περίπτερο της περι-
φέρειας μας στην έκθεση ΜΙΤΤ φιλοξενήθηκαν, μετα-
ξύ άλλων, η «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», αλλά και ο δήμος Νέ-
στου. Εγώ ήμουν καλεσμένος σε μια ειδική εκδήλω-
ση που διοργανώθηκε στην πρεσβεία της Ελλάδας
στη Μόσχα για το έτος τουρισμού Ελλάδας – Ρωσίας,
όπου είχα την ευκαιρία να συναντηθώ, να συνομιλήσω
και να προβάλλω την περιφέρειά μας με την υπουργό
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, την υφυπουργό Πολιτι-
σμού της Ρωσίας, καθώς και με τον Έλληνα πρέσβη,
τον Ανδρέα Φρυγανά, αλλά και με τους εκπροσώπους
της Εκκλησίας της Ελλάδας και του συνοδικού γραφεί-
ου προσκηνυματικών περιηγήσεων που στηρίζουν και
προωθούν τον θρησκευτικό τουρισμό. Επίσης, είχα συ-
νάντηση με τους εκπροσώπους των ρωσικών μέσων
μαζικής ενημέρωσης, καθώς και με μεγάλα τουριστικά
γραφεία όπως και με τον διευθυντή του ομίλου Μου-
ζενίδη, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
περιοχή μας. Όλα δείχνουν ότι και το 2018, οι Ρώσοι θα
προτιμήσουν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, ενώ έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις
εκκλησίες, τα μοναστήρια και τον αρχαιολογικό χώρο
των Φιλίππων. Τα μηνύματα είναι θετικά και γι’ αυτό
μπορούμε να πετύχουμε περισσότερες προκρατήσεις
από τη ρωσική αγορά», τόνισε σχετικά στις δηλώσεις
του ο Κώστας Αντωνιάδης.
Εύσημα στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.,
από την Έλενα Κουντουρά
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία της περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη διεθνή
έκθεση τουρισμού ITB Berlin, που πραγματοποιήθηκε
στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο της γερμανικής πρωτεύ-
ουσας από τις 7 μέχρι και τις 11 Μαρτίου.
Στην ITB Berlin, συμμετείχαν φέτος 10.000 και πλέον
εκθέτες από 180 χώρες, ενώ εύσημα για την οργανω-
μένη και σχεδιασμένη παρουσία, όπως επίσης για τις
γενικότερες κατευθύνσεις της τουριστικής προβολής
της περιφέρειας Α.Μ.Θ., απέδωσε στην αποστολή της
περιφέρειας η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντου-
ρά και ο διευθυντής επικοινωνίας του Ε.Ο.Τ. Η υπουρ-
γός κατά την επίσκεψη της στο περίπτερο αναφέρθηκε
στην εξαιρετική δουλειά που γίνεται στην Α.Μ.Θ. στον
τουριστικό τομέα, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η
περιφέρειά μας θα έχει μερίδιο από την αυξημένη και
φέτος τουριστική κίνηση των Γερμανών προς την Ελ-
λάδα.
Η προβολή της περιφέρειας κινήθηκε σε τρεις κατευ-
θύνσεις: Μέσω των ειδικών εκδόσεων της, με συναντή-
σεις που πραγματοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Του-
ρισμού Α.Μ.Θ. Κώστας Αντωνιάδης με τους επικεφα-
λής των μεγαλύτερων τουριστικών ομίλων και εκπρο-
σώπων των γερμανικών Μ.Μ.Ε.κατά τις οποίες συζητή-
θηκε η προοπτική συνεργασίας γερμανικών γραφείων
σε ειδικούς τομείς, όπως του εναλλακτικού τουρισμού.
Επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού συναντήθη-
κε και με στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης και περι-
φερειών, ενώ ανέφερε ότι η γερμανική αγορά συνεχίζει
να προτιμά την περιοχή μας και εμείς να επενδύουμε
σε αυτήν.
«Διαπιστώνω με χαρά ότι οι επαγγελματίες
αποκτούν πλέον συνέπεια απέναντι
στο προϊόν που λέγεται τουρισμός…»
«Είχα τη δυνατότητα να συναντηθώ με τον κ. Φούχτελ
στο περίπτερο της περιφέρειας μας, παρουσία και του
προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκου Δέ-
μπα, αλλά και του εκπροσώπου της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
του κ. Μαρουλά. Είχα την ευκαιρία να εκθέσω στον κ.
Φούχτελ τον προσκυνηματικό – θρησκευτικό τουρισμό,
στον οποίο επενδύουμε ως περιφέρεια, ενώ από την
πλευρά του έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γαστρο-
νομία, αλλά και για τα κρασιά της Καβάλας και της Δρά-
μας. Τον προσκάλεσα να συναντηθεί με τον περιφερει-
άρχη Α.Μ.Θ., Χρήστο Μέτιο και αποδέχτηκε την πρό-
σκληση. Η γερμανική αγορά είναι μεγάλη και το θετικό
είναι ότι οι Γερμανοί επενδύουν και στον εναλλακτικό
τουρισμό. Στην έκθεση του Βερολίνου υπήρχαν πολ-
λοί ξενοδόχοι από τη Θάσο, την Καβάλα, την Αλεξαν-
δρούπολη και τη Σαμοθράκη. Φιλοξενήθηκαν στο πε-
ρίπτερο μας και το Επιμελητήριο και ο δήμος Καβάλας.
Διαπιστώνω με χαρά ότι οι επαγγελματίες αποκτούν
πλέον συνέπεια απέναντι στο προϊόν που λέγεται του-
ρισμός», σημείωσε καταληκτικά στις δηλώσεις του στο
Kavala Web News ο Κώστας Αντωνιάδης.
Με «γεμάτες βαλίτσες» επέστρεψε από την Μόσχα ο Κώστας Αντωνιάδης
Αναμένεται κύμα Ρώσων τουριστών

Νέα σε εικόνες


Ελλάδα

Αγροτικά